Back Home 中 文 English
 
 
 
Products
        物理疗法
        运动疗法
        康复评定
        作业疗法
        康复工程
        言语疗法
        传统中医疗法
        计算机康复医学系统
        小儿脑瘫专题
        特色疗法
 
Solution

温热智能牵引系统
三维智能干涉波治疗仪
冷热敷治疗仪
德国trautwein泥蜡疗系列
导平
磁振热治疗仪(软组织伤痛治疗仪)
ssp神经智能治疗仪
   
     
  Home       Prev       Next       Last      1/1Page  total:7   Jump to Page
Copyright: Shanghai Xibei Electronic Technology Development Co., Ltd.
Phone :025 -8686666 Fax :025 -86866678